.

Liên hệTHỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN

    1. Nhà hàng rùa vàng sẽ luôn giữ bí mật các thông tin của khách hàng và tuân thủ những quy định pháp luật về bảo mật thông tin có liên quan.

    2. Nhà hàng rùa vàng có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho mục đích giải quyết khiếu nại, than phiền của khách hàng cho:

    - Các bộ phận trực thuộc Nhà hàng rùa vàng Việt Nam;

    - Bên thứ ba được ủy quyền chính thức từ Nhà hàng rùa vàng Việt Nam cho việc giải quyết các than phiền, khiếu nại mang tính chất nghiêm trọng.

* LƯU Ý:

Quý khách vui lòng cung cấp chính xác các thông tin cá nhân để Nhà hàng rùa vàng có thể liên hệ giải quyết các thắc mắc, phản hồi và phàn nàn của khách hàng một cách nhanh chóng nhất.

Các ngày Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ sẽ khiến quá trình giải quyết phản hồi của quý khách chậm hơn thường lệ